سرویس خواب

سرویس خواب S108
بدون نظر سرویس خواب
این سرویس خواب یکی از مدل های پر طرفدار پرشین چوب می باشد که در رنگ های متنوع قابل ارائه بوده و مشخصات آن عبارت است از:
طول پهنا ارتفاع
تخت 165 222 122
پاتختی 50 33 40
میز آرایش 90 45 178
طول پهنا ارتفاع
تخت 165 222 122
پاتختی 50 33 40
میز آرایش 90 45 178
اطلاعات دیگری برای این محصول موجود نمی باشد.
ادامه مطلب